Polissen

Alle leden van onze club zijn aangesloten bij Volley Vlaanderen. Hierdoor zijn zij ook automatisch verzekerd bij verzekeringsmaatschappij ETHIAS. Een toelichting over de sportverzekering vind je hier. Merk op dat brillen voor spelers niet verzekerd zijn. Het wordt aangeraden een sportbril aan te schaffen en te gebruiken wanneer je volleybal speelt.

Medische keuring

Nieuwe jeugdleden dienen een medische keuring te ondergaan wanneer ze 14 en 18 jaar worden. Het secretariaat zal je hiervoor contacteren. (Een medische keuring is dus niet meer nodig bij aansluiting.)

Aangifte van ongevallen

OPGELET – Deze aangifte moet binnen de 7 dagen na het ongeval gebeuren.

Stap 1: Vul een ongevalsaangifte in (download formulier).
Luik [A] : rubrieken nr. 2 tot en met 7 volledig invullen (twee bladzijden)

Stap 2: Bezorg dit ingevulde formulier zo snel mogelijk aan Cel administratie (Nadine Strobbe – secretariaat@volleyvamos.be). De aangifte mag gerust gescand worden en doorgemaild worden.

Stap 3: Laat het geneeskundig getuigschrift opmaken door de behandelende geneesheer (luik [C]) en bezorg dit ook zo snel mogelijk aan het secretariaat. Dit kan tegelijk met stap 2, maar als er nog geen medisch attest kon worden opgemaakt binnen de 7 dagen na het ongeval dan is het belangrijk om alvast eerst de aangifte te doen. Het medisch attest kan dan later nog bij de aangifte toegevoegd worden.

Stap 4: Wacht de verdere instructies af van de verzekeringsmaatschappij.