Luc Leten is het aanspreekpunt voor integriteit (API) binnen onze club. Hij is het 1ste aanspreekpunt voor ouders, spelers/speelsters van alle jeugdploegen binnen VAMOS wanneer er noden, knelpunten of conflictsituaties zijn, welke zich kunnen voordoen gedurende een volleybalseizoen. Hij is het 1ste aanspreekpunt bij vragen, klachten en andere boodschappen welke verband houden met grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en lichamelijke integriteitsschending, alsook indien een speler/speelsters zich niet goed in zijn/haar vel zou voelen.

Luc biedt een luisterend oor als iemand iets wil melden en geeft ondersteuning en/of bemiddelt waar nodig. Bovendien verstrekt hij informatie over de werking van de club indien gewenst. Daarentegen houdt hij zich absoluut niet bezig met het sportieve. Denk aan de spelsystemen, opstellingen,…

Maandelijks heeft Luc contact met de trainers en sportieve cel om hen in te lichten als er zich moeilijkheden hebben voorgedaan en hij is geregeld terug te vinden in de wangelgangen van beide sporthallen, zowel op trainingsmomenten als op wedstrijddagen (1 op 2 weken in Sint-Gillis-Waas, 1 op 2 weken in Stekene).

Mislopen jullie elkaar toch? Dan kan u een mailtje sturen naar api@volleyvamos.be om een concrete datum en tijdstip af te spreken.

Het belangrijkste is dat alle jeugdspelers/jeugdspeelsters zich goed voelen binnen hun ploeg en binnen onze club en met inzet en plezier hun favoriete sport kunnen beoefenen.

Ook Volley Vlaanderen blijft inzetten op integriteit. Je kan ook steeds met jouw problemen terecht bij hen via deze link: https://volleyvlaanderen.be/integriteit