Sportieve cel

Sportieve cel

Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen?

De sportieve cel van Vamos bestaat uit Wim Backaert, Koen Cleemput, Barbara Verdood en Jonas Vereecken. Luc Leten is een toegevoegd lid als aanspreekpunt voor integriteit.
De taakomschrijving van de sportieve cel is gericht op het sportieve gebeuren van de club. Zo staat de sportieve cel in voor de algemene organisatie van het sportieve luik.

Bovendien zorgt de sportieve cel voor de indeling van de ploegen. Dit gebeurt in grote lijnen voor de start van de grote vakantie en er wordt vooral rekening gehouden met het sportieve niveau van de individuele leden.

De leden van de sportieve cel nemen ook zelf de verantwoordelijkheid over een team en zal eveneens het aanspreekpunt zijn voor de ouders, kinderen en trainers van bepaalde teams.

Tot slot zal de sportieve cel in samenspraak met de trainers de ontwikkeling van een technische en tactische leerlijn op zich nemen. Deze informatie zal ook tijdens de trainersvergaderingen besproken worden zodat een Vamos-lijn ontwikkeld kan worden.

Luc Leten is als aanspreekpunt integriteit verantwoordelijk om zorgen en problemen aan te kaarten. Dit kan gaan van grensoverschrijdend gedrag tot pestgevallen. Vamos tilt hier zeer zwaar aan en wil dit samen met Luc aanpakken. Hiertoe hebben we ook een charter opgesteld dat ieder lid dient te volgen.

Wil je de sportieve cel via e-mail contacteren? Stuur hen via sportief@volleyvamos.be.