Categories
Nieuws

Een vernieuwd bestuursteam!

Vamos bereidt zich voor op de toekomst. Samen met Clubgrade zijn we aan de slag gegaan om Vamos klaar te maken voor 2025. Er zijn heel wat bevragingen, workshops, inspiratiesessies aan vooraf gegaan – waarvoor dank aan alle deelnemers – maar nu kunnen we echt van start gaan!

Uit de onderzoeksfase bleek dat Vamos nood had aan een duidelijke structuur die het spelers, ouders, en de vele vrijwilligers eenvoudiger maakt om de juiste persoon te vinden. Een structuur die het ook mogelijk maakt om iedere vrijwilliger – met veel of weinig tijd, voor een grote of kleine taak – vlot te kunnen betrekken bij onze club. Binnen dat kader zijn we aan de slag gegaan met het hertekenen van het organigram en het zoeken naar menselijk kapitaal dat dit project mee wou helpen dragen.

Het vernieuwde organigram

Het huidige bestuursteam blijft op post als onderdeel van het Bestuursorgaan, dat later verder ingevuld zal worden. Huidig voorzitter Patrick Wielandt zal zijn ervaring gebruiken om als voorzitter van het Bestuursorgaan te waken over de club, en overzicht te houden over de financiële en juridische aangelegenheden. Verder blijven ook sponsoractiviteiten binnen het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan zal, met de missie en de visie in het achterhoofd, een ondersteunend orgaan zijn voor het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur is het nieuwe niveau dat opgericht wordt. Daarin zetelen alle celverantwoordelijken die in onderling overleg de club zullen doen draaien. Het volledige reilen en zeilen van VAMOS zal door dit team uitgewerkt worden binnen de strategische visie van de club. Jurgen Santy en Katrien De Bock gaan de uitdaging aan om van deze groep een (h)echt team te vormen. Samen willen we echter blijven groeien naar een duurzame club die op alle niveaus actief blijft.

In het verleden kenden we wel al de Sportieve Cel, maar met 1 gestructureerde cel en het bestuur daarboven is het in deze tijden niet meer mogelijk om een hele club te runnen. We bouwen deze structuur verder uit met een “Cel Vrijwilligers”, “Cel Events”, “Cel Administratie” en “Cel Communicatie”, met resp. Greet Van Moer, Ann Beck, Nadine Strobbe/ Eva Van Duyse en Wim Backaert als celverantwoordelijken. Koen Cleemput, Barbara Verdood en Jonas Vereecken blijven de “Cel Sportief” in goede banen leiden.

“Nieuwe” gezichten

Er zijn enkele nieuwe gezichten die zich engageren om de club vooruit te stuwen in deze nieuwe structuur. Katrien heeft zich de uitrol van Clubgrade erg aangetrokken en neemt nu ook het heft in handen samen met Jurgen om het Dagelijks Bestuur te leiden. Twee oud-spelers van VAMOS, ouders van spelende kinderen, en gepassioneerd voor #VAMOS2025.

Ook Ann, die “Cel Events” zal trekken, vervoegt het team. Zij heeft het hele proces van Clubgrade mee gevolgd en is doorheen de jaren gegroeid tot een enorm bekend gezicht in de club. Haar engagement als vrijwilliger op de georganiseerde events werkte zo aanstekelijk dat Vamos haar graag aan boord wilde halen voor de “Cel Events”.

Is het werk nu af? Zeker niet!! #VAMOS2025 is een project waarbij we graag heel veel enthousiastelingen willen betrekken. Binnen het kader van de nieuwe structuur zijn er immers heel wat mogelijkheden om nieuwe mensen te integreren die een kleine of minder kleine taak willen opnemen. Droom je van een carrière als scheidsrechter, smeer je broodjes als de beste, ben je heel handig met woorden, ….of draag je de club een warm hart toe? Vele handen maken het werk licht! Neem dus gerust contact op met Greet Van Moer (cel vrijwilligers) of spreek gewoon iemand aan. We brengen je graag in contact met de juiste celverantwoordelijke.